Nordstrad hagelag: Slow Gardening.

Av Wenche Røtterud,
mar
Ti
Nordseter gård, Ivar Knutsons vei 45

Ved Karin Weslien. Åpent for alle. Enkel servering. Inngang kr. 50