Nordstrand hagelag: Hydroponisk dyrking

Av Wenche Røtterud,
okt
Ti
Nordseter gård

Ved Mette Hauger som forteller om egne erfaringer ved å dyrke i vann fremfor jord. Inngang kr. 50.