Nordstrand hagelag: Moser, noe langt mer enn bare noe grønt

Av Wenche Røtterud,
sep
Ti
Nordseter gård

Ved gartner Bernhard Kløw Askedalen. Inngang kr. 50 for medlemmer, kr. 100 for ikke-medlemmer.