Askim og Hobøl Hageselskap er opptatt av mangfoldet i naturen, pollinerende innsekter og at barn skal få kunnskap om det som vokser og gror.

Vi vil informere, inspirerer og veiledet gjennom opplæring.

Vi skal gi mennesker en god og positiv opplevelse gjennom egen og andres hagevirksomhet. Vi skal bidra til økt helse og økt trivsel. Vi skal knytte mennesker sammen i sosialt samvær og fellesskap.

Vi bidrar i lokalmiljøet med dugnader og har blant annet samarbeid med Historielaget på museet.

Hageselskapet har de siste årene hatt søkelys på pollinerende innsekter gjennom prosjektet "Summende hager og Bie blomst". De pollinerende innsektene er livsnødvendige både for frodige hager og for matproduksjon.