Anne Marit Skovly er daglig leder av Hvaler Gjestehage og Geodome Norge AS. Hun er opptatt av lagspill med naturen og har de siste 14 årene utviklet Hvaler Gjestehage til en økologisk opplevelseshage. Der er det økologiske kretsløpet stadig under utvikling med matskog, høner, bier, ender og kjøkkenhage. Hun er opptatt av prinsippet "fra vugge til vugge" - alt avfall går tilbake til nytt liv. Anne Marit mottok hagekulturprisen fra Det norske Hageselskap i fjor for sitt arbeide med hagebruket og sin evne til formidling. Hun liker svært godt å ta i mot gjester og tilbyr vandreforedrag for grupper, hun reiser også mye rundt og holder foredrag for alle som er opptatt av selvforsyning og naturlige løsninger (permakultur). Nå er det mye fokus på restaurering av natur og gjestehagens nyutviklede matskog er et bidrag til større biomangfold. Kveldens foredrag med en blomstrende kjøkkenhage er midt i blinken for deg som både vil dyrke mat og øke det biologiske mangfoldet i din hage, at du gjør verden en stor tjeneste samtidig er jo bare en bonus!

Det blir som vanlig café og loddsalg i forkant av foredraget til inntekt for Halden Hagelag. Flotte gevinster! 🌿 VELKOMMEN!