Logo 2Årsmøtet i Halden Hagelag 🌿
  • Tid: Onsdag 14.02.2024 kl 18.00
  • Sted: Iddeveien 37, kantina
  • Vi har månedens foredrag samme kveld, kl 19.00 og satser derfor på et raskt og effektivt årsmøte
Frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 14.01.2024. 
Saksliste, saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes ut på epost innen fristen, som er 31.01.