Vi selger planter til inntekt for hagelaget,                                                                              basert på medlemmers plantebidrag 🌿Haldendagen