Ron Bruinvis

Ron Bruinvis har lang erfaring og stor kunnskap om dam, særlig som et økologisk system. Hans spesialområde er planlegging og anlegging av dam. Han har røtter i både Nederland og Tyskland hvor hagedammer har en mye større plass i hageplanleggingen enn i Norge. Det er særlig erfaringen at en hagedam tiltrekker mye dyreliv og at den skaper rom for et annet planteliv enn vanlig som vekker hans interesse. Dette har på bakgrunn av nyhetsbildet i høyeste grad aktualitet.                                                                
🌿 Café og loddsalg før foredraget. Trekning og mingel etterpå.                                  🌿 Takk for at du støtter oss. Vi sees 🌿

🌿 Og; som en bonus kan du denne kvelden få kjøpt høstløk av Tommy Tønsberg fra Gardenliving