Kontaktpersoner

  • Leder Arne Kristiansen 92032527
  • Sekretær Jette Lund-Larsen 91604242
  • Kasserer Per Spetaas 47260125
  • Styremedlem Ann Kristin Auberg 47751698
  • Styremedlem Frank Fredriksen 48992970
  • Varamedlem Astrid Elisabeth Kure 95786628
  • Varamedlem Grete Kure 47417317