Syrinduft betyr sommer
Syrinduft betyr sommer

Du ser aktivitetene og møtene våre her på denne siden, eller du kan følge oss på Facebook og se de der.

Kontaktpersoner

  • Leder Tove Tendenes 92446291
  • Sekretær C.M. Suermondt-Kolkman 48247004
  • Kasserer Ragnhild Lima 91885337
  • Styremedlem Gerny Bjørnsen 95041749
  • Styremedlem Jill Andresen 47230994
  • Varamedlem Bjørg Tveite Olsen 41274216