BøkerBibliotekansatt forteller om gode hagebøker vi kan kose oss med i vinter. Vi informerer om hvordan vi kan samle frø og planen om å ha et frøbibliotek på Veveriet!
Kaffe og noe å bite i. Utlodning!