Årsmøtesaker

Etter årsmøtet blir det boksalg og "hagebesøk" i styrets hager