Tid og info om eventuell felles kjøring annonseres seinere