Forfatter og filmskaper Lisbeth Dreyer tar oss med på en virtuell reise

Det blir åresalg og kaffe som vanlig

Inngangspenger kr. 30,- for medlemmer og kr. 50,- for andre