Det blir som vanlig åresalg og kaffe ++

Inngangspenger kr. 30,- for medlemmer og kr. 50,- for andre.