Sted og tid annonseres seinere, men sett av dagen!