Åresalg og kaffe ++

Inngangspenger medlemmer kr. 30,- og kr. 50,- for andre.