Vi får besøk av "eksperter" på kompostering fra HIM

Det blir åresalg og kaffe som vanlig

Inngangspenger kr. 30,- for medlemmer og kr. 50,- for andre