Hagemo Gartneri kommer, og etter et inspirerende foredrag om stell, formering og annet som gjelder Pelargonia - så blir det salg av planter!