Vi gjentar suksessen fra i sist år, og arrangerer planteloppemarked i "bibliotekparken". Vi satser på mange innleverte lopper, god stemning og stor kjøpevilje.

Plantelopper kan innleveres fra kl. 17. Vi ser helst at de er godt merket med navn eller ca høyde og farge.

Legg merke til at rødlistede planter kan vi ikke at imot. Se oversikt her https://www.aftenposten.no/bolig/i/dO7g0J/135-planter-er-svartelistet-i-norge

Selve planteloppemarkedet blir åpnet kl 18.00.