Foredragsholder denne gang er Karin Westlien fra Kongsberg (Kongsberg Hagelag)

Det blir åresalg og kaffe som vanlig

Inngangspenger kr. 30,- for medlemmer og kr. 50,- for andre