Åresalg og kaffe ++

Inngangspenger medlemmer kr. 30,- og andre kr. 50,-