Bladlilje med humle på besøk

Strand og Forsand hagelag

Kontaktpersoner

  • Leder Gro Iren Horve 48269916
  • Nestleder Heidi Rygh Bowitz 92450659
  • Sekretær Anne Brit Nag 98818408
  • Kasserer Rebekke Omland 47500856
  • Styremedlem Audun Nag 93847063