Me får besøk av dyktige Mariell Klungtveit. Ho vil prata om å dyrke i pallekarm. Mariell jobbar hos Selvåg gartneri og vil ha med derifrå årets frønyheiter. Dette gler me oss til da Mariell er ein dyktig foredragsholder.  Det vart servering og utlodding. Inngangspenger kr 50. Alle er velkomne til ein hyggeleg hagekveld. Denne kvelden held me til inni biblioteket.