Kontaktpersoner

  • Sekretær Inger Karin Skogen Nasedkina 90826325
  • Sekretær Monica Norman 90913939
  • Kasserer Margrethe Moen 41306468
  • Styremedlem Astrid Guggedal 40237270
  • Styremedlem Jakob Roalkvam 97610241
  • Styremedlem Monica Norman 90913939
  • Varamedlem Anna Lillehammer Bakka 97002604
  • Varamedlem Tone Brommeland 97627098