Ølen hagesenter held ope etter opningstida for oss. Det vil vara fagfolk til stades og dei skulle ha nokre gode tilbod til oss. Me samlas på Sand (nedanfor kulturhuset)  17:30 til samkjøyring. Alle er velkomne til å vara med. Nå vil ein ha moglegheit til å planta fint i krukker og kar til 17.mai.