I anledning hageuken arrangere hagelaget ein hageettermiddag på Suldalsosen. Me starta med hagevandring blant rhododendron hos Jakob Roaldkvam. Det vart planteloppemarked og hagekafè i Solfrid sin hage. Her kan ein benytta anledning til å gjera eit godt plantekjøp til rimeleg penger eller bare ha ein kaffidrøs saman med andre hagevenner. Me tek gjerna imot alle overskotsplanter ein måtte ha etter våronna i eigen hage. Alle er velkomne til å delta.