Me får besøk av Anke frå Spanne plantesalg. Hu vil prata om stauder og ha med stauder for sal. Utloddning og servering. Alle er velkomne!