Suldalshagen

Solfrid Wannberg presenterar boka si og fortel om bokprosjektet. Følg gjerna hagen hennar på Instagram: hagen_paa_hagane. Bøker for sal. Samtidig vil me ha ein frøbyttekveld og håpar på å presentera eit frøbibliotek. Utloddning og servering. Alle er velkomne!