"Vår dag", frivillighetens dag 2022 vart makert med planteloppemarked på Bjødnateigen. Her kan ein gjer gode plantekupp. Me vil og dela ut gratis tomatplanter med plantebøtte til alle barn som møte opp. Hagelaget tek med glede i mot alle overskudds planter ein måtte ha. Det blir sal av nysteikte lappar og kaffe. Alle er velkomne!