Tommy Tønsberg frå Garden Living tar for seg vårens lauk og vil ha med lauk for sal.  Utlodding og servering. Alle er velkomne!