Vårens vakraste eventyr. Hagefest med hatt i Solfrid sin hage. Salg av kaker og kaffe. Utlodding med flotte premiar. Kåring av finaste hatt. All inntekt går til Haugaland Brystkreftforrening. 

Alle er velkomne!Hattefest