Den har stive stilker som står stødig i all slags vær og klarer seg til
klimasone H6. Om en vrir blomsten litt til siden, blir den stående i den nye
stillingen. Derfor har den fått navnet leddblom.

Planten sprer seg med underjordiske utløpere, men kan også med fordel deles
med noen års mellomrom. Blomstene er velegna til snitt, blomsterbed og store
krukker.