Kontaktpersoner

  • Leder Asbjørn Løland 95091978
  • Sekretær Helge Hågensen 90863381
  • Kasserer Ingunn Kanne Risa 90697222
  • Styremedlem Berit Tobiassen
  • Styremedlem Inger Marie Johnsen 47503476
  • Varamedlem Harald Tobiassen 93044901