Onsdag 18. september kl. 19.00 blir det hagelagsmøte med byantikvar Hanne Windsholt, som skal fortelle om 'Historiske hager i Stavanger'. 

Det blir som vanlig lotteri, kaffe og noe å bite i.
Inngang kr. 50.

Mer informasjon vil komme på Svithuns facebookside.
Velkommen!