Inngangspenger kr 50, inkluderer enkel bevertning.
Utlodning.
Alle er hjertelig velkomne!