Kontaktpersoner

  • Styremedlem Carina Ingilæ Svendsen 97570612
  • Styremedlem Odd Egil Eriksen 40202096
  • Styremedlem Snezana Nedeljkovic 92321542
  • Nestleder Karianne Settem Nilsen 41147975
  • Leder Marian Evensen 98417608
  • Sekretær Kirsti Larikka 45037438
  • Kasserer Anna D Dalheim 91740513