Hagelaget har aktivitet for barn i teltet ved Tananger ungdomsskole, starter kl 16:30

Vi markerer også Frivillighetens år 2022

https://frivillighetensar.no/organisasjoner