Det blir plantelopper av vårplanter, inneplanter, stauder, løker o.l.
Frøbiblioteket, Sola Bibliotek, vil også være der

.Vi er i Torkelsparken