planteloppemarkedDet blir plantelopper av vårplanter som inneplanter, stauder, løker o.l.