Vil du bli med hagelaget på besøk til Humlefabrikken på Hundvåg?
Det blir salg av snittblomster, stauder og honning fra egen bigård 
Vi må ha påmelding til: hageselskapet-tananger@hotmail.com

Humlefabrikken