Vi lager forskjellige pynteting i betong.
Max. 15 deltakere.
Pris :
150 kr for medlemmer
200 kr for ikke medlemmer
Vil du melde deg på, vipps til Tananger Hagelag 135073. Husk å skrive ditt navn når du betaler.

Enkel bevertning.blad