Vi strevde med å lage hjemmeside.Noen lyktes, andre ikke........