Velkommen til gratis ute-arrangement,  husk varme uteklær etter vær!  Det blir aktiviteter som planting av blomsterløker, snekring av fuglebrett m.m.
Servering. Barn fra 1.- 4. klasse trenger en voksen med seg.  Se også info på Face book, Tysvær Hagelag.