VI får innføring i korleis unngå ulykker i heimen, fall og skader, branntryggleik og korleis vi skal oppføre oss om vi opplever trafikkulykker. Det er og anledning til å komme med spørsmål.

Basar, pause med mat og kaffe/te.