Følg med på annonsering for utflukten denne lørdagen, mulig det blir hagevandring til en fin hage i distriktet , eller det blir tur til et spennende hagesenter. Mer info kommer, følg med på FB og Instagram, epost og eventuelt sms.