Dyrking av grønnsaker, stell og forebygging av skadedyr.  Stell og oppbevaring av  Dahlia.

Etter foredraget blir det kaffe og lett servering, åresalg og fine gevinster.

Velkommen!