Då er programet klart. 

Laurdag 15. april. 

Kl. 1200   Lunsj for deltakarane på årsmøtet.

Pris for foredraga, Medlem: kr 150,- og ikkje medlem kr. 200,-

Kl. 1300   Tommy Tønsberg held foredrag med tema: 

Oppbygging av hagen i Holter. Tommy og Kenneth har bygd opp den 4 mål store hagen på eit lite småbruk i Holter. I foredraget får vi sjå bileter frå hagen og høyra om beplantinga og utvikling av rom i hagen. 

Kl. 1400    Pause med bl.a. lotteri. 

Kl. 1430    Foredrag: Vårblomstrande stauder. 

Kl 1530     Trekking av lotteri. Tommy har med div. hageutstyr, knollar m.m. for sal frå Garden Living. 

ca. Kl 1645 vil årsmøteutsendingane ta turen ut til Gardsbrenneriet for ei omvisning. 

Kl.  2000 Middag. 

Søndag: 16. april. 

Kl.  1000  Årsmøtet 

Kl. 1100  Hagelagets time. 

Kl. 1200 Tur ut om tida tillet det. 

kl.  1300  Lunsj. 

Kl.  1400 Vel heim.