Årsmøtet vårt er vel gjennomført. Takk til Gloppen!

Her kjem årsmeldinga vår med alle underskrifter og ferdig revidert rekneskap. 

Nytt styre er valt og vil koma i gang med arbeidet. Her er det berre å koma med innspel for dei som vil og har idear til aktivitetar. 

Referatet frå årsmøtet kjem.