Claus Dalby er ein lidenskapleg hagemann og blomsterkunstnar, han har vore programleiar i mange hageprogram og er forfatter og forleggar. De kan følgje han på Instagram, Facebook og Youtube eller på heimesida  clausdalby.dk

hjhjhjh
Med glimt i auge og smittande entusiasme tek han utgangspunkt i boka si «Små haver - Store drømme», der tema er å oppfylle sine hagedraumar i små hagar eller i små hagerom i større hager.

Foredraget er i to deler, kvar på 45 minutt. I pausen er det salg av Claus Dalbys bøker.

Billettpris

  • kr 250 for medlemer i Hageselskapet
  • kr 350 for ikkje medlem

Ta med ein hageven og ta turen til Thon Skei Hotel søndag 17. mars kl 11.00 – kl 13.00!